terça-feira, 28 de janeiro de 2020

2015

LEI Nº 618-2015

LEI Nº 617-2015

LEI Nº 616-2015

LEI Nº 615-2015

LEI Nº 613-2015

LEI Nº 612-2015

LEI Nº 611-2015

LEI Nº 610-2015

LEI Nº 609-2015

LEI Nº 608-2015

LEI Nº 607-2015

LEI Nº 606-2015